Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh humor dal!!! :-D

2 Sam 11,18-27

14. 12. 2008 14:38
Rubrika: Humor :-DDD

Na animátoském kurzu sme měli za úkol nějak upravit 11 kapitolu v 2. Samuelově knize, s tím, co by se stalo, kdyby Urijáš nezemřel...tak zde předkládám svoji verzi...

Originál:

Jóab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo.
Poslovi přikázal: "Vypovíš králi všechno o té bitvě.
On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: 'Proč jste bojovali tak blízko města? Což jste nevěděli, že z hradeb střílejí?
Kdo zabil Abímeleka, syna Jerúbešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám?' Pak řekneš: 'Také tvůj služebník Chetejec Urijáš je mrtev.'
Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Jóab poslal.
Posel Davidovi řekl: "Ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány.
Vtom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník Chetejec Urijáš je mrtev."
David řekl poslovi: "Vyřiď Jóabovi: 'Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je.' Posilni ho:"
Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, naříkala nad svým manželem.
Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v Hospodinových očích bylo zlé, co David spáchal.


Přepis:

Jóab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo.
Poslovi přikázal: "Vypovíš králi všechno o té bitvě.
On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne: 'Proč jste bojovali na dvou pískovištích a ne na jednom? Což jste nevěděli, že to jedno je  k tomu určené a  druhé je až na odpoledne?
Kdo vám to dovolil? Nebyla to žena, která chodí každé ráno krmit sousedovic psa, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k tomu pískovišti?' Pak řekneš: 'Také tvůj služebník Chetejec Urijáš si tam chodí hrát.'
Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Jóab poslal.
Posel Davidovi řekl: "Ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám na pískoviště, ale my jsme se bránili až k hranicím pískoviště.
Vtom  oni překročili hranice pískoviště a zbořili nám naše pevnosti. Také tvůj služebník Chetejec Urijáš se k nim přidal."
David řekl poslovi: "Vyřiď Jóabovi: 'Nepokládej to za nic zlého, vždyť jste si hráli a oni tak. Zesil svůj boj proti nim a zboř jim také pískoviště.' Zboř ho:"
Když Urijášova žena uslyšela, že si její muž Urijáš hrál a pral se na pískovišti, naříkala nad svým manželem.
Jakmile však smutek pominul, David pro ni poslal, přijal ji na své pískoviště a stavěli si spolu. Postavilamu pak hrad. I David stavěl. Ale v Hospodinových očích bylo zlé, co David postavil. 

 

 

Zobrazeno 869×

Komentáře

Štěpán Lerch (Imend)

aspoň nám to zústane zachovaný neb tvůj přepis byl vskutku originální :-)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková