Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh humor dal!!! :-D

Výpočet smradu

3. 4. 2008 18:12
Rubrika: Humor :-DDD

VÝPOČET SMRADU


Lidstvu dosud neznámá teorie o výpočtu smradu se zrodila jednoho červencového dne na táboře v Bobrové. Záhy po objevení se skupina tří jejich objevitelů (Marek Přichystal, Josef Kašík a Hynek Svoboda) pustila do formování základních postupů a přistoupila k přesnému zjišťování nových číselných konstant. Tři roky po objevu se prof. Josef Kašík rozhodl upřesnit a vysvětlit některé části teorie a obohatit ji o nové poznatky. Zde tedy předkládáme výslednou podobu teorie.

Výpočet smradu se řadí mezi fyzikální veličiny. V blízké budoucnosti se objeví i ve fyzikálních tabulkách, pravděpodobně pod značkou Sm. Teorie však velmi rozsáhle zasahuje také do chemie, takže ji nelze přesně zařadit do určitého oboru.

a) Definice smradu

Když se řekne smrad, každý si představí něco, co obtěžuje jeho čichové buňky, co prostě smrdí. Přesná definice smradu je však poněkud složitější. Jedná se o objem plynných látek rozmanitého složení ve vzduchu , které naše čichové buňky zaznamenávají jako smrad.

b) Smrdící látky

Jestliže se zaměříme na konkrétní látky, které jsou našemu čichu nepříjemné, můžeme mezi ně zařadit methan, sirouhlík, oxid siřičitý a řadu dalších plynných látek. Z tekutin sem patří např. řada organických kyselin, např. kyselina máselná, která pro svůj skutečně zvláště odporný smrad zaujímá horní hranici v naší stupnici. Dá se říci, že většina páchnoucích látek je organického původu.

c) Výpočet smradu

Podle zvláštního výzkumu byl stanoven vzorec pro výpočet smradu:

Sm = ρv-1 . ώ . hp


Sm……………………………………………………………… smrad
ρv………………………………………………………………. hustota vzduchu
ώ………………………………………………………………... konstanta fú
hp………………………………………………………………. hodnota plynuJednotkou smradu je 1 fouk Fetovy škály, zkratkou 1 FFš.
Je to jednotka výstižně vyjadřující charakter výpočtu.

Jak vidíme, hodnota smradu závisí na třech hlavních veličinách. Rozeberme si je podrobněji:

1. Hustota vzduchu

Hustota vzduchu je velice důležitou veličinou při výpočtu smradu. S hustotou vzduchu se mění i poměr objemu částic vzduchu k objemu částic smrdících látek, a proto musíme při výpočtu s touto hodnotou počítat. V normálních situacích počítáme s hodnotou hustoty vzduchu 1,29 kg/m3. do vzorce vždy dosazujeme hodnotu v kg/m3, jiné jednotky hustoty nemůžeme pro správný výpočet použít.


2. Konstanta fú

Tato základní konstanta výpočtu smradu, která se brzy zařadí po bok známých fyzikálních konstant, byla stanovena složitým experimentálním postupem na deset desetinných míst:


ώ = 0,5125040355

S touto hodnotou tedy počítáme, jestliže chceme hodnotu smradu zjistit s velkou přesností. Pro běžné použití však můžeme pracovat s hodnotou 0,5125.

Protože v normálních podmínkách se hustota vzduchu nemění, můžeme pro urychlení výpočtu spojit hodnotu hustoty vzduchu a konstanty fú a pracovat s následující hodnotou:


ρv-1 . ώ = 0,39729
Pro přesné výpočty však většinou pracujeme s hodnotou fú v plném rozsahu.3. Hodnota plynu

Posledním důležitým článkem pro výpočet smradu je hodnota plynu. Jedná se o bezjednotkové číslo, které udává objem smrdících látek v řadě různých prostředí a v řadě různých situací. Jelikož prakticky jediným čidlem je v tomto případě lidský nos a o výrobě přesných měřicích přístrojů se zatím neuvažuje, hodnoty plynu jsou zatím určeny pouze v některých prostředích a s menší přesností. Ve zjišťování dalších hodnot plynu budeme samozřejmě pokračovat.

TABULKA HODNOT PLYNU


Prostředí, objekt, věc Hodnota plynu
Koupelna 7 - 32
Záchod 7 - 50
Používaná místnost 4,7 - 10
Město 2,5 - 50
Vesnice 2 - 60
Restaurace kuřácká 10 - 25
Restaurace nekuřácká 4,3 - 10
Les 0,5 - 4
U vody (rybník, řeka) 1,5 - 9
Ponožky po ujití 2 km 9,5
Ponožky po ujití 5 km 20
Ponožky po ujití 10 km 35,8
Ponožky po ujití 20 km 66,7
Ponožky po ujití 50 km 105,6
V interiéru automobilu 6,7 - 18
Učebna chemie 7 - 110
Tričko po 45 minutách tělocviku 28,5
Sportovní boty nové 7,9
Sportovní boty po 45 minutách běhu 35,9


d) Normální smrad v místnosti

Pro snažší představu o hodnotách smradu byla stanovena hodnota normálního smradu v místnosti, která udává objem smrdících látek v běžném prostředí jakékoli budovy. Tato hodnota člověku není vůbec nepříjemná a bez problémů může při takové hodnotě v místnosti pobývat.
Její hodnota plynu je 5. Výpočtem ze vzorce tedy dostaneme hodnotu

SNm = 0,775193798 . 0,5125040355. 5
SNm = 1,98644975 FFš


e) Příklad výpočtu

Nyní si můžeme vyřešit následující úlohu:

Jirka šel na výlet. Nejprve šel 2 km kolem zoraného pole, poté 3 km lesem. Na konci lesa si sednul na pařez a sejmul si boty. Jaký smrad v té chvíli ucítil ?

Řešení
Nejprve určíme velmi snadno celkovou vzdálenost, kterou Jirka při výletu ušel. Je to (2 + 3)km, tj. 5 km.
V tabulce si najdeme hodnotu plynu pro ponožky po ujití 5 km. Je to 20.
Tuto hodnotu dosadíme do vzorce pro výpočet smradu:

Sm = ρv-1 . ώ . hp
Sm = 1,29¬-1. 0,5125040355. 20
Sm = 7,946 FFš

Jirka ucítil po sejmutí bot smrad o velikosti přibližně 8 FFš.

f) Výpočet vůně


Abychom naši teorii neorietovali pouze na věci člověku nepříjemné, popišme si nyní ve stručnosti důležitý článek naší teorie, a to výpočet vůně.
Jestliže je tedy ve vzduchu nějaké množství smrdících látek, vzniká smrad, který cítíme a který je nám nepříjemný. Naproti tomu jsou nám příjemné látky, které voní. Jedná se o rozmanité přírodní i uměle vyrobené látky. A právě s vůní jsme v naší teorii počítali též. Mezníkem mezi vůní a smradem je hodnota plynu 0, která odpovídá 0 FFš. Je li hodnota plynu záporné číslo, znamená to, že se již jedná o vůni. Tuto část naší teorie však podrobněji rozpracujeme v některé z našich dalších prací.

Závěr
Věříme, že využijete naší teorie a občas ji použijete i v běžném životě, pro který je také určena.


Zobrazeno 4192×

Komentáře

Marek Přichystal (Fpmi)

hej vydis..ani nevim ze neco takeho je :-D....se na to musim podivat

Amálka

Hele, proč máš v koupelně větší Hodnotu plynu, než v kuřácký restauraci?

Zobrazit 10 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková